Blessures

Wees sportief en vermijd fouten. Dat vermindert al de kans op zware blessures !

Wat te doen bij blessures?

Uiteraard hopen wij dat je deze rubriek zou weinig mogelijk nodig hebt maar indien u toch problemen hebt is het goed dat u weet wat u precies moet doen.

Om een terugbetaling van medische kosten te kunnen verkrijgen moet er altijd een ongevalaangifte ingediend worden.Dit document kan u verkrijgen in de club, bij de afgevaardigde of kan u hier downloaden OngevallenFormulier.pdf

De ongevalsaangifte moet binnen de 21 kalenderdagen na datum ongeval ingediend zijn bij het FSF. Bezorg ons dan ook zo vlug mogelijk deze aangifte samen met een kleefbriefje van uw ziekenfonds.
 

Wat te doen om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de kosten?


STAP 1


1)
De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een dokter en neemt het formulier “Aangifte voor ongeval” (zie bijlage) en een kleefbriefje van het ziekenfonds mee. De dokter vult de zijde “Medisch getuigschrift” in.

2) Vervolgens gaat u naar de gerechtigd correspondent van FC Latem - zie onderaan deze website of naar luc.van.wayenberg@telenet.be, die de zijde “Aangifte van ongeval” invult.

3) De gerechtigd correspondent stuurt het ingevulde document op naar Brussel en dat moet gebeuren binnen de 21 dagen na het voetbalongeval.

4) De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten m.b.t. het voetbalongeval verzamelen. Opmerking:-is dit formulier niet binnen de 21 dagen (poststempel geldt) na het voetbalongeval opgestuurd, dan zal de verzekering van de voetbalbond niet tussenkomen in de kosten.-op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw dokter.-vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).

 STAP 2

5) Eenmaal dit formulier is opgestuurd en er in Brussel een dossier is aangelegd, zal u een formulier ontvangen “Geneeskundig getuigschrift van herstel”. Dit document houdt u bij en laat u pas invullen door de dokter op het moment van genezing.

6) Indien de dokter beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan met het afschrift van de dokter bij de gerechtigd correspondent, die dan op zijn beurt een aanvraag zal indienen in Brussel. Opmerking:-De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring vanuit Brussel.-Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten.-Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen toegekend voor speciale zorgen.  

 STAP 3

7) Van zodra de dokter beslist dat de speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” door hem invullen.

8) Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkoming van de ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten m.b.t. het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan de gerechtigd correspondent van FC Latem, die dit onmiddellijk opstuurt naar Brussel.

9) Eenmaal het dossier is afgesloten in Brussel, ontvangt FC Latem het bedrag van aanvaarde tussenkomst. Hou er rekening mee dat dit maximaal 2 maanden kan duren.

10) De speler ontvangt dit bedrag van de gerechtigd correspondent of laat het storten op z’n bankrekening. Opmerking:-Zolang het formulier “geneeskundig getuigschrift van herstel” niet is ingevuld en opgestuurd, mag de speler in kwestie niet voetballen.-Let erop dat de dokter de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het formulier.-Vergeet niet, bij het indienen van uw documenten bij de gerechtigd correspondent, uw rekeningnummer te vermelden.-Brussel houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag af voor de administratieve kosten.-Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.

In alle andere gevallen behoudt de club zich het recht om deze kosten niet te vergoeden en zal je hiervoor persoonlijk moeten opdraaien!


Voor meer info over de voorwaarden en wat is verzekerd verwijzen we graag naar de website van de KBVB  http://www.belgianfootball.be/nl/verzekeringen.

De volledige tekst over deze verzekeringen kan worden geraadpleegd in het Bondsreglement: Titel 21. Een link naar deze tekst is voorzien op voornoemde website.

Eventuele verdere vragen zal moeten gebeuren via het telefoonnummer 02 477 12 11 van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Vraag informatie op via info@fclatem.be of via luc.van.wayenberg@telenet.be

 

DOWNLOAD de nodige formulieren hier:

Aangifteongevallentekst2008.pdf

OngevallenFormulier.pdf