Lidgeld FC Latem

Het lidgeld is in 2018/2019 als volgt vastgelegd:

  • 325,00 €/jaar voor de eerste speler van het gezin
  • Per bijkomende inschrijving van een gezinslid is er een korting van 50,00 €:
  • 275,00 €/jaar tweede speler van het gezin
  • 225,00 €/jaar derde speler van het gezin.

Stort het lidgeld tegen uiterlijk 1 augustus e.k., zodat wij tijdig de administratieve inschrijvingen bij de KBVB kunnen regelen.

OPGELET! Spelers die het lidgeld niet gestort hebben vóór 1 september zullen niet speelgerechtigd zijn en een toeslag van 20€ op de lidgelden moeten betalen! Ervaring leert ons dat tijdens de vakanties dikwijls vergeten wordt het lidgeld te storten met alle nare gevolgen van dien. Doe het dus nu!

Overschrijvingsgegevens:

  • Rek.nr.  IBAN BE36 3900 3401 0881

Te richten aan

  • FC LATEM vzw
  • Hoge Heirweg 58
  • 9830 St-Martens-Latem
  • Vermelding: “lidgeld 2017-2018 en naam speler”

 

Tip: Vergeet niet dat een belangrijk deel van het inschrijvingsgeld kan worden teruggekregen via uw mutualiteit. De nodige formulieren staan op onze website www.fclatem.be, en kunnen daar worden gedownload. Bezorg het formulier dan aan het secretariaat van FC Latem.

TERUGGAVE  DOOR  MUTUALITEIT, seizoen 2018/2019

BondMoyson_socialisten.pdf

Christelijkemutualiteiten.pdf

liberalemutualiteit.pdf

VlaamsNeutraalZiekenfonds.pdf

Onafhankelijkziekenfonds.pdf

PartenaOZ.pdf